I. Szervezeti, személyzeti adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei:

Erzsébet Község Önkormányzat
Székhely: 7661 Erzsébet, Fő u. 135.
Telefon: +36 69/351-102
Fax: +36 69/351-101
E-Mail: hivatal@erzsebetikoh.hu
Honlap: www.erzsebet.hu

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:
Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal
Székhely: 7661 Erzsébet, Fő u. 135.
Telefon: +36 69/351-102
Fax: +36 69/351-101
E-Mail: hivatal@erzsebetikoh.hu
Honlap: www.erzsebet.hu; www.erzsebetikoh.hu

Német Nemzetiségi Önkormányzat Erzsébet
Székhely: 7661 Erzsébet, Fő u. 135.
Telefon: +36 69/351-102
Fax: +36 69/351-101
E-Mail: hivatal@erzsebetikoh.hu

 

Frissítés: A változásokat követően azonnal, Megőrzés: Az előző állapot törlendő

Utolsó frissítés: 2020.03.20.


2.  A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai:

Frissítés: A változásokat követően azonnal, Megőrzés: Az előző állapot törlendő

Utolsó frissítés: 2020.03.20.


3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcím)

Horváth János polgármester
Tel.: +36 69/351-102
Fax: +36 69/351-101
E-Mail: hivatal@erzsebetikoh.hu

Dr. Matesz Tímea jegyző
Tel.: +36 69/351-102
Fax: +36 69/351-102
E-mail: jegyzo@erzsebetikoh.hu

 

Frissítés: A változásokat követően azonnal, Megőrzés: Az előző állapot törlendő

Utolsó frissítés: 2020.03.20.


4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend:

Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
Dr. Matesz Tímea
Elérhetőségek:
Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal
7661 Erzsébet, Fő u. 135.
Telefon: +36 69/351-102
Fax: +36 69/351-102
E-Mail: hivatal@erzsebetikoh.hu

Ügyfélfogadás:
Erzsébeti Székhelyhivatal: Csütörtök 13.00-16.00 óra
Geresdlaki Kirendeltség:    Kedd 13.00-15.00 óra
Nagypalli Kirendeltség:      Szerda 9.00-11.00 óra

 

Frissítés: A változásokat követően azonnal, Megőrzés: Az előző állapot törlendő

Utolsó frissítés: 2020.03.20.


5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

A képviselő-testület tagjai:

Horváth JánosPolgármester
Appl JánosAlpolgármester
Hohmann JánosnéKépviselő
Czinege Mária MagdolnaKépviselő
Tolnai JánosKépviselő

A képviselők összeférhetetlenségének kivizsgálását végző bizottság:
Appl János alpolgármester
Hohmann Jánosné képviselő
Tolnai János képviselő

A bizottság elnöke: Hohmann Jánosné képvselő

A vagyonnyilatkozatot nyilvántartó és ellenőrző bizottság
Hohmann Jánosné képviselő    
Czinege Mária Magdolna  képviselő
Tolnai János képviselő

A bizottság elnöke: Tolnai János képviselő

Német Nemzetiségi Önkormányzat Erzsébet tagjai:

Gyenis Kitti – elnök
Tolnai Dávid – elnökhelyettes
Tolnai Gréta  – képviselő

 

Frissítés: A változásokat követően azonnal, Megőrzés: Az előző állapot törlendő

Utolsó frissítés: 2020.03.20.


6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai:
Intézmény neveSzékhelyVezetőTelefonFaxE-MailHonlap
Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal7661 Erzsébet, Fő u. 135.Dr. Matesz Tímea jegyző+36 69 351-102+36 69 351-101hivatal@erzsebetikoh.huwww.erzsebetikoh.hu
Erzsébeti Gyermekszív Óvoda és Konyha7661 Erzsébet, Fő u. 135.Takács Gabriella óvodavezető+36 69 351-102+36 69 351-101hivatal@erzsebetikoh.huwww.erzsebet.hu

Frissítés: A változásokat követően azonnal, Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

Utolsó frissítés: 2020.03.20.


7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke:

Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.


8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai:

Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.


9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye:

Intézmény neveSzékhelyVezetőFenntartóHatározat
Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal7661 Erzsébet, Fő u. 135.Dr. Matesz Tímea jegyzőErzsébet Község Önkormányzat;
Erdősmecske Község Önkormányzata;
Fazekasboda Község Önkormányzata;
Geresdlak Község Önkormányzata;
Kátoly Község Önkormányzat;
Kékesd Község Önkormányzat;
Nagypall Község Önkormányzata;
Szellő Község Önkormányzat
27/2014. (IV.17.) - Erzsébet;
29/2014. (IV.16.) - Erdősmecske;
23/2014. (IV.15.) - Fazekasboda;
39/2014. (IV.15.) - Geresdlak;
30/2014. (IV.14.) - Kátoly;
21/2014. (IV.16.) - Kékesd;
26/2014. (IV.15.) - Nagypall;
22/2014. (IV.17.) - Szellő
Erzsébeti Gyermekszív Óvoda és Konyha7661 Erzsébet, Fő u. 135.Takács Gabriella óvodavezetőErzsébeti Gyermekszív Óvoda Fenntartó Társulás

 

Kapcsolódó dokumentumok:

1. Az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okirata

2. Az Erzsébeti Gyermekszív Óvoda Fenntartó Társulás Társulási Megállapodása

Frissítés: A változásokat követően azonnal, Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

Utolsó frissítés: 2020. március 20.


10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve:

Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.


11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai:

Baranya Megyei Kormányhivatal

Dr. Horváth Zoltán kormánymegbízott

Székhely: 7623 Pécs, József A. u. 10.
Tel.: +36 72/507-000
Fax: +36 72/507-012
E-Mail: hivatal@bamkh.hu
Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/baranya/

 

Frissítés: A változásokat követően azonnal, Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

Utolsó frissítés: 2020.03.20.