2015. évi rendeletek

Erzsébet Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi rendeletei:

Erzsébet Község Önkormányzat
1/2015. (II.27.) számú önkormányzati rendelete
a szociális ellátások helyi szabályairól


Erzsébet Község Önkormányzat
2/2015. (II.27.) számú önkormányzati rendelete
a szervezeti és működési szabályzatáról szóló
2/2014. (IV.28.) önkormányzati rendelete módosításáról
(Hatályon kívül helyezve: 2015. március 2.)
Hatályos egységes szerkezet letölthető innen.


Erzsébet Község Önkormányzat
3/2015. (III.10.) számú önkormányzati rendelete
Erzsébet Község Önkormányzat
2015. évi költségvetéséről
(Módosította a 24/2015. (XI.30.) számú önkormányzati rendelet.)
Utolsó hatályos egységes szerkezet letölthető innen.
Hatályon kívül helyezve: 2016. március 12.


Erzsébet Község Önkormányzat
4/2015. (II.28.) számú önkormányzati rendelete
a kerti hulladék égetésére, valamint a tűzgyújtásra vonatkozó szabályokról
(Módosította a 8/2015. (IV.30.) számú önkormányzati rendelet)
Hatályos egységes szerkezet letölthető innen.


Erzsébet Község Önkormányzat
5/2015. (II.27.) számú önkormányzati rendelete
a helyi környezetvédelemről és köztisztaság helyi szabályairól szóló
9/2013. (XII.30.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
(Hatályon kívül helyezve: 2015. március 2.)
Hatályos egységes szerkezet letölthető innen.


Erzsébet Község Önkormányzat
6/2015. (II.27.) számú önkormányzati rendelete
a helyi gyermekvédelmi ellátásokról


Erzsébet Község Önkormányzat
7/2015. (III.30.) számú önkormányzati rendelete
az intézményekben alkalmazandó
nyersanyagnormákról és térítési díjakról


Erzsébet Község Önkormányzat
8/2015. (IV.30.) számú önkormányzati rendelete
a kerti hulladék égetésére, valamint a tűzgyújtásra
vonatkozó szabályokról szóló
4/2015. (II.28.) számú önkormányzati rendelete módosításáról
(Hatályon kívül helyezve: 2015. május 5.)
Hatályos egységes szerkezet letölthető innen.


Erzsébet Község Önkormányzat
9/2015. (V.15.) számú önkormányzati rendelete
a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül
történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése
engedélyezésének szabályairól, valamint
a többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről


Erzsébet Község Önkormányzat
10/2015. (V.15.) számú önkormányzati rendelete
a helyi népszavazásról


Erzsébet Község Önkormányzat
11/2015. (V.15.) számú önkormányzati rendelete
a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról
(Hatályon kívül helyezve: 2016. május 31.)


Erzsébet Község Önkormányzat
12/2015. (V.15.) számú önkormányzati rendelete
a településképi véleményezési és bejelentési eljárásról


Erzsébet Község Önkormányzat
13/2015. (V.15.) számú önkormányzati rendelete
az önkormányzat kezelésében lévő közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díjakról


Erzsébet Község Önkormányzat
14/2015. (V.15.) számú önkormányzati rendelete
közterületek rendjéről és használatáról


Erzsébet Község Önkormányzat
15/2015. (V.15.) számú önkormányzati rendelete
az önkormányzati tulajdonú, behajtási tilalommal érintett közterületekre gépjárművel történő behajtás engedélyezésnek rendjéről


Erzsébet Község Önkormányzat
16/2015. (V.15.) számú önkormányzati rendelete
a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 11/2013.( XII.30.) önkormányzati rendelete módosításáról
(Hatályon kívül helyezve: 2015. május 17.)
Hatályos egységes szerkezet letölthető innen.


Erzsébet Község Önkormányzat
17/2015. (VI.1.) számú önkormányzati rendelete
a sportról


Erzsébet Község Önkormányzat
18/2015. (VI.1.) számú önkormányzati rendelete
a helyi közművelődési feladatok ellátásáról
(Módosította az 1/2016. (III.11.) számú önkormányzati rendelet)
Hatályos egységes szerkezet letölthető innen.


Erzsébet Község Önkormányzat
19/2015. (VII.15.) számú önkormányzati rendelete
az állattartás helyi szabályairól


Erzsébet Község Önkormányzat
20/2015. (VII.15.) számú önkormányzati rendelete
a helyi adókról


Erzsébet Község Önkormányzat
21/2015. (IX.15.) számú önkormányzati rendelete
az épített környezet értékeinek helyi védelméről
(Módosította a 3/2016. ( III.18.) számú önkormányzati rendelet)
Hatályos egységes szerkezet letölthető innen.


Erzsébet Község Önkormányzat
22/2015. (IX.30.) számú önkormányzati rendelete
az egyes helyi jelentőségű természeti elemek védetté nyilvánításáról


Erzsébet Község Önkormányzat
23/2015. (IX.30.) számú önkormányzati rendelete
a változtatási tilalom elrendeléséről
(Módosította a 9/2016.(VIII.1.) számú önkormányzati rendelet)
Hatályos egységes szerkezet letölthető innen.


Erzsébet Község Önkormányzat
24/2015. (XI.30.) számú önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
3/2015. (III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
(Hatályon kívül helyezve: 2015. december 1.)


Erzsébet Község Önkormányzat
25/2015. (XI.30.) számú önkormányzati rendelete
a szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatásról
(Hatályon kívül helyezve: 2016. február 15.)


Erzsébet Község Önkormányzat
26/2015. (XII.30.) számú önkormányzati rendelete
a fás szárú növények védelméről


Erzsébet Község Önkormányzat
27/2015. (XII.30.) számú önkormányzati rendelete
 a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 7/2013. ( XII. 30.) önkormányzati rendeletének módosításáról
(Hatályon kívül helyezve: 2016. január 2.)
Hatályos egységes szerkezet letölthető innen.

 

Erzsébet Község Önkormányzat
28/2015. (XII.30.) számú önkormányzati rendelete
 a 2016. évi átmeneti gazdálkodásról
(Hatályon kívül helyezve: 2016. március 12.)