Hirdetmények


HIRDETMÉNY

Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek nyilvános pályáztatás, illetve árverés mellőzésével történő értékesítésére vonatkozóanHIRDETMÉNY

ELEKTRONIKUS FÓRUM MEGINDÍTÁSÁRÓL

ERZSÉBET KÖZSÉG TELEPÜLÉSKÉP VÉDELMI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSA TÁRGYÁBAN

 

Erzsébet Község Önkormányzat Képviselő-testülete jogszabály-változásoknak való megfeleltetés érdekében módosítja az Erzsébet Község Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 6/2018. (V.26.) számú rendeletét a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezés sajátos jogintézményekről szóló módosuló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet, valamint a módosult településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet 9. § -a értelmében.

Az érintett helyi rendelet módosítása érdekében elektronikus partnerségi egyeztetés keretében javaslatok, vélemények megadására van lehetőség.

Erzsébet Község Önkormányzat képviselő-testületének a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetésről szóló 12/2017. (VII.20.) számú rendelete alapján Partner:

  1. Erzsébet Község közigazgatási területén a lakcímnyilvántartásban bejelentett lakóhellyel rendelkező személy,
  2. az eljárás előzetes tájékoztatási szakaszában, továbbá, ha az egyeztetési eljárásban nincs előzetes tájékoztatási szakasz, a településfejlesztési és településrendezési dokumentumokhoz kapcsolódó partnerségi véleményezés során írásban bejelentkezett, a településfejlesztési és településrendezési dokumentum vonatkozásában székhelye, telephelye vagy tevékenysége okán érintett érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezet, vallási közösség,
  3. a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (2) bekezdés a) pontja alapján a településrendezési eszközök véleményezési eljárásába bejelentkezett 98. § (1) bekezdése szerinti szervezetek (a továbbiakban: környezetvédelmi egyesület),
  4. a Dél-dunántúli Építész Kamara,
  5. a Magyar Urbanisztikai Társaság Tolna-Baranya Megyei Csoportja.

Fentiekre való tekintettel az elektronikus fórumot 2021. március 3. napjától megindítom. Tájékoztatom Önöket, hogy észrevételeiket, javaslataikat 15 napon belül, azaz 2021. március 18. napjáig, kizárólag elektronikus levél útján juttathatják el a hivatal@erzsebetikoh.hu e-mail címre.

A véleményezési anyag a község honlapján (www.erzsebet.hu) tekinthető meg.

Észrevételeiket előre is köszönjük!

 

Erzsébet, 2021. március 3.

Horváth János

polgármester

A véleményezési anyag:

  1. Rendelettervezet a településkép védelméről szóló 6/2018.(X.26.) számú rendelet módosításáról
  2. Rendelettervezet Erzsébet Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2018.(X.26.) számú rendeletéről a településkép védelméről egységes szerkezetben

Tájékoztató – a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről valamint az ellenőrzött bejelentésről

A veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről szóló 191/2020. (V.8.) Korm. rendelet alapján az engedélyköteles tevékenység az engedélyezési eljárás lefolytatása nélkül -bejelentés alapján – is végezhető, ha a tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályi feltételek fennállnak.

Felhívjuk figyelmét, hogy a bejelentésnek tartalmaznia kell az engedélykérelem jogszabályban előírt adatait és mellékelni kell az engedélykérelem előírt mellékleteit is. A bejelentésért az engedélyezés, valamint a kapcsolódó szakhatósági eljárások illetékének vagy igazgatási szolgáltatási díjának 50%-át kell leróni vagy megfizetni. Ha az engedélyezésre sor kerül, akkor a befizetett díjat a jogszabályban megállapított díj 100%-ára ki kell egészíteni.

A veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről szóló 191/2020. (V.8.) Korm. rendelet itt olvasható.

A Kormányrendelet 1. számú melléklete tartalmazza a rendelet hatálya alól kivett ügyeket.

 

A Korm.rendelet szerinti bejelentés fogadására az alábbi e-mail cím szolgál: bejelentes@erzsebet.hu

 

Erzsébet, 2020. május 18.

Dr. Matesz Tímea

jegyző


SAJTÓKÖZLEMÉNY

AZ „ERZSÉBETI ORVOSI RENDELŐ FELÚJÍTÁSA” CÍMŰ PROJEKT KIVITELEZÉSI MUNKÁI ÉS
ESZKÖZBESZERZÉSE VÉGET ÉRT.


KÖZLEMÉNY

AZ „ERZSÉBETI orvosi rendelő felújítása” című projekt kivitelezési munkái és eszközbeszerzése MEGKEZDŐDÖTT.


 

Erzsébeti háziorvosi rendelő fejlesztése a DDOP-3.1.3/G-14-2014-0077  jelű projekt keretében tárgyában kiírt közbeszerzési eljárása